Nosaukums

Pielikums

VSM uzstādīšana un konfigurācija[ .pdf ]
VSM apraksts un lietošanas rokasgrāmata[ .pdf ]
PTKM uzstādīšana un konfigurācija[ .pdf ]
PTKM apraksts un lietošanas rokasgrāmata[ .pdf ]
PRM “Helpdesk” uzstādīšana un konfigurācija[ .pdf ]
PRM “Helpdesk” apraksts un lietošanas rokasgrāmata[ .pdf ]
Jama licences[ .pdf ]