Projekts “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana”

SIA “AA Projekts” sadarbībā ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru īsteno Eiropas Reģionālās attīstības projektu „Starptautiskās konkurētspējas veicināšana” (uzņēmējdarbībā) projekta identifikācijas numurs 3.2.1.2./16/I/001, kas apstiprināts ar Centrālās finanšu un līgumu aģentūras 2016.gada 19.februāra lēmumu Nr.39-2-40/831 un tiek īstenots saskaņā ar 2016.gada 14.martā noslēgto vienošanos par projekta īstenošanu darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 3.2.1. specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt augstas pievienotās vērtības produktu un pakalpojumu eksporta proporciju” 3.2.1.2. pasākuma „Starptautiskās konkurētspējas veicināšana” ietvaros. 

 Ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru 2016.gada 18.septembrī noslēgtā līguma numurs: SKV-L-2016/69